Firma JUN vznikla v roce 1992 po rozpadu komplexu POLDI KLADNO odchodem skupiny techniků – odborníků na provoz tlakových celků, plynových, zdvihacích a elektrických zařízení (vyhrazená technická zařízení podléhající zvláštnímu dozoru ČÚBP). Pro nutnost zajišťování komplexních služeb byla tato skupina doplněna v letech 1996 – 2019 řadou kvalifikovaných montážních pracovníků a projekční skupinou.

Závod Poldi a okolí kolem r.1990